The strong voice of a great community
2017

Η ιδιωτικοποηση των εταιρειν παροχς ηλεκτρισμο του Οντριο θα βοηθοσε στη μεωση των τιμν τιμολγησης σμφωνα με γκυρες αναφορς.

Του Ι. Σ. Σαραδρη

TORONTO - να απ τα μεγαλτερα εμπορικ επιμελητρια στον Καναδ ζητ την ευρτερη ιδιωτικοποηση των εταιρειν διανομς ηλεκτρικς ενργειας για την αξηση της ανταγωνιστικτητας σε μια προσπθεια να μειωθον μακροπρθεσμα οι δαπανηρς τιμς ηλεκτρικς ενργειας του Οντριο.
Με μια του κθεση, το Συμβολιο του Εμπορικο Επιμελητηρου του Τορντο κνει σαρωτικς συστσεις που αποσκοπον στην αλλαγ του προβληματικο ενεργειακο τομα της επαρχας.
Στην πρτη απ τις πολλς εκθσεις που θα κυκλοφορσουν πριν απ τις εκλογς του Οντριο του 2018, που ονομζεται «Οδηγς για την Ανπτυξη», το συμβολιο προτρπει τα πολιτικ κμματα της επαρχας να υιοθετσουν τα ευρματ του στε να διορθσουν το σστημα.
Η διευθνων σμβουλος του διοικητικο συμβουλου Jan De Silva δλωσε τι μα απ τις βασικς συστσεις της κθεσης εναι να ιδιωτικοποισει - κατ 10% κατ 'αντατο ριο αρχικ - τμματα τοπικν εταιρειν διανομς ηλεκτρικς ενργειας που τρα διοικονται απ δμους. Αυτ θα οδηγοσε σε περισστερη καινοτομα, αποτελεσματικτερη λειτουργα και θα ωφελοσε τις επιχειρσεις και τους καταναλωτς, επε.
In 2015, the Liberal government announced it would sell 60 per cent of Hydro One shares with the intent of raising billions to fund transit and infrastructure projects. More than a year before the Liberal government announced in 2015 that it would partially privatize Hydro One, polling showed strong opposition to the idea.
"Νομζω τι η μεγλη ευκαιρα για να αλλξουμε πραγματικ τον τρπο της αντιμετπισης του προβλματος που χουμε ανεχθε στον τομα της ηλεκτροδτησης εναι να εξετσουμε ευκαιρες ιδιωτικοποησης", ανφερε. "Να φρουμε πιο ανταγωνιστικς δυνμεις στο παιχνδι."
"Οι εταιρεες διανομς που βρσκονται υπ κυβερνητικ λεγχο εναι εκενες στις οποες οι επιλογς γνονται για διφορους λγους σε λη την χρονικ διρκεια, αλλ χουν επιβαρνει πραγματικ τις επιχειρσεις και τους φορολογομενους με να μη προσιτ σστημα ηλεκτροδτησης", πρσθεσε.
Το 2015, η φιλελεθερη κυβρνηση ανακονωσε τι θα πουλσει το 60% των μετοχν της Hydro One με σκοπ την ντληση δισεκατομμυρων για τη χρηματοδτηση ργων διαμετακμισης και υποδομν. Πνω απ να χρνο πριν η κυβρνηση των Φιλελευθρων ανακονωσε το 2015 τι θα ιδιωτικοποισει μερικς το Hydro One, οι δημοσκοπσεις δειξαν ντονη αντθεση στην ιδα.
Ο Pollara εχε διεξαγγει ρευνα για την κυβρνηση τον Ιανουριο και τον Φεβρουριο του 2014 ζητντας απ τους ανθρπους να εκφρσουν τις σκψεις τους για την πληση του Hydro One. Μνο να 25% των ερωτηθντων εχε υποστηρξει την ιδα.
Η De Silva παραδχτηκε τι η σσταση δεν θα εναι δημοφιλς λγω της μεγλης δημσιας αντδρασης στην ιδιωτικοποηση της Hydro One στην επαρχα, αλλ επε τι πρπει να ξεκινσει μια ευρτερη συζτηση για τα οφλη της επιχειρηματικς συμμετοχς. Το NDP του Οντριο αντκρουσε κατηγορηματικ την πληση, υποσχμενο την αγορ των μετοχν της επιχερησης και την αποκατσταση της σε πλρη δημσιο λεγχο αν το κμμα εκλεγε το 2018.
«Η πρκληση εναι η κοιν γνμη», δλωσε η De Silva. "Θα λεγα τι η πληση των μετοχν της Hydro One πρκειται να αποδειχθε τι εναι προς το συμφρον των καταναλωτν. Υπρχουν πολλς επενδσεις που γιναν προωθντας την καινοτομα σε αυτν τον οργανισμ που δεν γιναν ποτ πριν καθς και η χονδρικ που στοχεει τους καταναλωτς που δεν συνβαινε πριν.»
Η De Silva τνισε τι το διοικητικ συμβολιο ακοει απ τα μλη του τι χιλιδες θσεις εργασας στον τομα της μεταποησης κατευθνονται προς γειτονικς χρες που χουν φθηντερες τιμς ηλεκτρικς ενργειας. Μρος του στχου της κθεσης εναι να καταπολεμηθε το κακ νημα της ιδιωτικοποησης που χει δημιουργηθε στη δημσια συνεδηση, ανφερε.
"Φανεται τι υπρχει ο φβος τι με τις ιδιωτικοποισεις οι καταναλωτς θα πιζονται για να πληρσουν περισστερα", επε. "Αυτ που η κθεσ μας προσπαθε μονδων δεν χουν κνει καλ δουλει στην προστασα των καταναλωτν".
Η κθεση ζητε επσης τη μεταρρθμιση του τοπικο συστματος τιμολγησης της  ηλεκτρικς ενργειας, συμπεριλαμβανομνης της αλλαγς του τρπου με τον οποο οι αυξσεις των τιμν κοινοποιονται πολλς φορς κθε χρνο.
"Πρπει να κνουμε αλλαγς τιμν μνο μα φορ το χρνο σε αντθεση με τρεις τσσερις φορς το χρνο", επε. "Εναι πολ δσκολο για τους κατοκους και τις επιχειρσεις να παρακολουθον τα πργματα. Ειδικ για τις επιχειρσεις οι πολλς αυξσεις προσθτουν επιπλον  διοικητικ και ρυθμιστικ κστη στα συστματ τους".
Η κθεση συνιστ επσης να καταργηθον και να εξηγηθον σαφς οι δαπνες για το κστος παραγωγς και το εμπριο στους λογαριασμος ηλεκτρικο ρεματος. Αυτ ρχεται σε αντθεση με την απφαση του Οντριο για το Ενεργειακ Συμβολιο το 2016, σμφωνα με την οποα το κστος δεν θα αναφρεται σε ξεχωριστ γραμμ στον λογαριασμ του καταναλωτ για το φυσικ αριο, το οποο χρησιμοποιεται για τη θρμανση των περισστερων κατοικιν στην επαρχα.

"Πιστεουμε τι οι νθρωποι πρπει να γνωρζουν απ πο προρχεται η πηγ του κστους τους για να λβουν αποφσεις να επιλξουν τι μπορον να κνουν για να επηρεσουν το ποσ που πρπει να πληρσουν για τις πηγς τους" Επε η Σλβα.

Η κθεση υποστηρζει επσης την τιμολγηση του νθρακα, αλλ λει ανεξρτητα απ το σστημα που εφαρμζει η κυβρνηση, πρπει να εναι ουδτερο απ πλευρς εσδων μσω φορολογικν περικοπν εκπτσεων σε επιχειρσεις και καταναλωτς.
"Η παροχ στις επιχειρσεις και στους κατοκους φορολογικν περικοπν και εκπτσεων θα δημιουργσει μακροπρθεσμη στριξη γι 'αυτ."

 

Με την βοθεια των αρχεων του Καναδικο Τπου